Města

Zittau

Žitava, město se starobylým historickým centrem, leží severozápadně od česko-německo-polského trojmezí. Poblíž soutoku říčky Mandavy a Lužické Nisy, která tvoří hranici mezi Spolkovou republikou Německo a Polskem. Z křivolakých uliček se život vytratil již dávno a čas zde zpomalil svůj běh. Němí svědci životních příběhů zatím odolávají síle času a nahodilosti osudu.

Gőrlitz

Görlitz, česky Zhořelec je město ležící na historickém území Horní Lužice, sousedící s Polskem. Město se rozkládá na německé i polské straně řeky Lužická Nisa. Německý Görlitz je historická část východního předměstí Zhořelce. Historické centrum, které nebylo za 2.světové války výrazně poškozeno, nabízí přehlídku architektury od gotiky až po období secese.